Komplexní evidence školy
 evidence žáků, klasifikace, tisk vysvědčení, personalistika, pošta, inventarizace ...
program pro plánování, evidenci, sledování a vyhodnocování hospitací; vhodný pro všechny typy škol

aSc Rozvrhy

Účetnictví
Mzdy
Majetek

přečtěte si v FAQ
V operačním systému Microsoft Vista nemohu spustit program Relax-KEŠ. V průběhu prvního připojování k databázi program hlásí chybu 339 ohledně COMDLG32.OCX (ActiveX).
Máme vést elektronickou nebo papírovou evidenci?
Problém při zpracování tabulky V. zahajovacího výkazu
Další příspěvky..

Příspěvky 1 - 10 z celkem 129 další >>
Relax-KEŠ - novinky ve verzi 11.03

Zaměstnanci

Aktualizován tisk platového výměru a osobního ohodnocení. Před tiskem lze změnit text základní části sestavy, viz tlačítka Text platového výměru a Text osobního ohodnocení ve formuláři pro výběr tiskové sestavy.

26.1.2012 - Relax - KEŠ tisknout

Relax-KEŠ - novinky ve verzi 11.02

Zaměstnanci

Aktualizovány tarifní tabulky. Aktualizované tabulky naimportujte pomocí nabídky Číselníky, Tarifní tabulky, Import aktualizovaných tarifních tabulek.

Inventarizace

Oprava tiskové sestavy s celkovými součty, předtím se součtovaly i vyřazené položky.

26.1.2012 - Relax - KEŠ tisknout

Relax-KEŠ - novinky ve verzi 11.01

Žáci - ZŠ

Klasifikace - tisk zjednodušeného katalogového listu: opraven tisk počtu zameškaných hodin.

26.1.2012 - Relax - KEŠ tisknout

Relax-KEŠ - novinky ve verzi 11.00

Žáci - ZŠ

Klasifikace - tisk katalogového listu: opraven tisk počtu splněných let povinné školní docházky.

26.1.2012 - Relax - KEŠ tisknout

Relax-KEŠ - novinky ve verzi 10.00

Žáci - ZŠ

 • Klasifikace: oprava zrychleného známkování.
 • Vysvědčení: opraven tisk prázdného blanketu (list B).
 • Sběr dat: oprava chyby kvůli nevyplněnému údaji Konec docházky.

Zaměstnanci

 • Úpravy programu pro nové tarifní tabulky.
26.1.2012 - Relax - KEŠ tisknout

Relax-KEŠ - novinky ve verzi 9.04

Upraven tisk "bianco" vysvědčení - druhá strana celkové hodnocení.

22.6.2010 - Relax - KEŠ tisknout

Relax-KEŠ - novinky ve verzi 9.03

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - 31.5.2010

Od verze 9.02 není zajišťována podpora a další vývoj programu pro elektronický sběr dat ÚIV. čtěte více...>>

1.6.2010 - Evidence žáků tisknout

Relax-KEŠ - novinky ve verzi 9.02

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - 8.1.2010

V dalších verzích programu Relax-KEŠ nebude podporován a nadále vyvíjen modul pro elektronický sběr dat ÚIV. čtěte více...>>

11.1.2010 - Relax - KEŠ tisknout

Relax-KEŠ - ukončení podpory el.sběru dat
S politováním tímto oznamujeme, že jsme se po dlouhodobém marném procesu snahy o získání potřebných metodických pokynů od ÚIV ke sběru dat ze školní matriky rozhodli k 31.12.2009 ukončit softwarovou a poradenskou podporu k této problematice. Stávajícím uživatelům systému Relax-KEŠ z řad ZŠ a SŠ zasíláme dopis s podrobnějšími informacemi, alternativami dalšího postupu a formulářem dodatku k původní smlouvě o užívání software.
10.12.2009 - Relax - KEŠ tisknout

Relax-KEŠ - novinky ve verzi 9.01

Žáci

 • ZŠ, SŠ:
  • Průběžná klasifikace a docházka, Tisk: nastavení pro export je od nyní GLOBÁLNÍ. Předtím bylo nutno nastavovat parametry na každé stanici v síti zvlášť. POZOR!!! Při ukládání souborů na síťový disk musí být tento disk namapován stejně pro všechny počítače, které s programem Relax-KEŠ pracují.
  • Další úpravy programu pro elektronický sběr dat z matriky.
 • Obecné
  • V některých editačních formulářích nefungovaly kontextové nabídky, opraveno.
5.10.2009 - Relax - KEŠ tisknout

Příspěvky 1 - 10 z celkem 129 další >>