Alis - PVS

Aktuální verze ke stažení

ALIS-PVS 4.06

Ostrá verze programu (nutný kód prodejce). Lze nainstalovat i jako demoverzi.


Novinky ve verzích

Objednávka upgrade na 4.xAlis-PVS

Na základě sdělení Ministerstva vnitra, byla od 1. ledna 2012 ukončena transakční část Portálu veřejné správy. Proveďte změnu v nastavení programu Alis-PVS již nyní.

Program pro elektronickou komunikaci uživatele s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Českou daňovou správou (ČDS). Umožňuje odesílat šifrovaná a podepsaná podání prostřednictvím PVS nebo také přímo na ČSSZ a ČDS. V aktuální verzi je připraven odesílat tato e-podání:

Česká správa sociálního zapezpečení (ČSSZ):

 • Podporujeme komunikační kanál VREP.
 • ELDP - evidenční listy důchodového pojištění.
 • P/O - přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění zaměstnanců.
 • Přehled OSVČ - přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných .
 • POSTP - potvrzení o studiu.
 • PVPOJ - přehledu o výši pojistného.
 • Oznámení kvalifikovaného certifikátu.

Ministerstvo financí - daňová správa:

 • Podporujeme přímé zasílání na daňovou správu přes Podatelnu EPO.
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty.
 • Daň z příjmů fyzických osob.
 • Daň z příjmů právnických osob.
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků včetně všech příloh.
 • Daňové přiznání k dani silniční.
 • Oznámení o nezdaněných vyplacených částkách fyzickým osobám.
 • Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH

Charakteristika programu:

 • Jednoduchá instalace a obsluha programu.
 • Libovolné množství uživatelů (organizací).
 • K dispozici je i jednoduchý pořizovací program pro zadání vstupních dat do příslušných formulářů pro ty uživatele, kteří nemají zabezpečené jejich automatizované vytvoření.
 • Ze zdrojových dat lze zobrazit, popř. vytisknout grafický náhled podání (PDF).
 • Program je připraven na podepisování kvalifikovaným certifikátem na čipové kartě ComfortChip a CryptoPlus.
 • Aktualizace programu prostřednictvím internetu.

Objednávka upgrade na verzi 4.x

Uživatelé nižších verzí Alis-PVS si mohou objednat upgrade na verzi 4.x prostřednictvím tohoto formuláře. Po vyplnění a odeslání objednávky budou zkontrolovány registrované náležitosti, zpřístupní se možnost aktualizace software a uživateli bude vystaven a zaslán daňový doklad.

Distribuce

Distribuce probíhá prostřednictvím sítě více než 80 regionálních obchodních partnerů nebo zásilkovým způsobem přímo na adresy koncových uživatelů.

Cena

 • Jedna licence programu Alis-PVS 4.x stojí 1800,- Kč + DPH.
 • Náklady za instalaci, proškolení obsluhy, cestovné a další případné náklady účtuje uživateli regionální obchodní partner, který zakázku realizuje.

Obchodní spolupráce

Program Alis-PVS byl původně vytvořen pro uživatele IS KEO.

Po dohodě s autory či obchodními partnery libovolných dalších ekonomických systémů může být dodáván i jejich uživatelům (předpokladem je, aby z daného systému byl k dispozici XML soubor v předepsané struktuře). V případě zájmu si od nás vyžádejte bližší informace (nejlépe na alis@alis.cz). Po podepsání smlouvy o spolupráci obdrží obchodní partner distribuční CD s příslušnými náležitostmi.Praktické využití

Níže uvedený seznam obsahuje neúplný výčet aplikací, ke kterým je k dispozici XML soubor v potřebném tvaru pro použití s programem Alis-PVS a odkazy na autory řešení. Podporovaných aplikací je podstatně více. Zde jsou uvedeny pouze odkazy se souhlasem autorů (popř.řešitelů).

podporované aplikacekontakt na řešitele
KEO www.alis.cz
Stereowww.trunecek.cz
Účtowww.trunecek.cz
Profes Mzdy www.softok.cz
Pachr-EKO tel. 602 711 572
ÚOK www.okuok.cz
ProServis www.proservis.cz
MELCO www.melco.cz
SW HORRY www.horry.cz
SOPO 2 www.agrodat.cz
SQL Ekonom www.softbit.cz