KEO-X
Připravte se na Základní registry
Vstup pro uživatele :

KEO-X

Spisová služba

Evidenční část

Ostatní


Ukázka možností - namluvená prezentace

Systém KEO-X

KEO-X navazuje na úspěšný informační systém KEO, který se řadí mezi nejvíce používané aplikace pro místní samosprávu. Celý systém tvoří více samostatných modulů, které jsou navzájem propojeny logickými vazbami.

Systém je budován modulárně a tím je umožněno nasazování jednotlivých částí, nezávisle na provozu stávajícího systému KEO.

Moduly připravené k nasazení:

 • Spisová služba
 • Evidence obyvatel
 • Evidence nemovitostí
 • Registr budov a bytů
 • Evidence psů
 • Oceňování pozemků
 • Volby
 • Matrika
 • Vidimace a legalizace
 • Evidence hřbitovů
 • Grafika pro evidenci hřbitovů
 • Evidence smluv

Na základě požadavků jsme připraveni uspořádat prezentace modulů systému KEO-X.