PC FAND - databáze pro každého

PC FAND

Doplňky

Dárky pro vás

* * *

ODBC tisk článku

Co je ODBC ?

ODBC ovladače jsou spjaty s členěním aplikace do dvou částí, oddělených ODBC rozhraním. Vlastní ODBC ovladač přejímá od aplikace příkazy pro zpracování dat a vykonává tyto příkazy v datové základně. Výhodou tohoto řešení je možnost jednoduché záměny ODBC ovladače za jiný - tj. formátu zpracovávaných dat. Vlastní aplikace totiž nerealizuje fyzický přístup k datům (PC FAND nemůže použít tohoto řešení, jelikož pro DOS není definováno). ODBC otevírá soubory vždy ve sdíleném režimu. Tím je zajištěna možnost současného zpracování dat z WINDOWS i FANDu.

Proč ODBC ?

  • Lze zpracovávat (číst i modifikovat) a prezentovat FANDovské datové soubory v libovolném WIN produktu, který podporuje ODBC rozhraní (Delphi, Access, Word, Excel, MS-Query, Power Builder, Crystal Report,...).
  • Umožňuje souběžné zpracování FANDovských dat v DOSu a ve Windows bez nutnosti jakýchkoliv konverzí.
  • Můžete pracovat s databází nezávisle na PC FANDu, včetně jejího vytvoření.
  • Užitečný vývojový mezistupeň, který zachovává výhody DOSového zpracování již zaběhlých a "usazených" aplikací a přitom umožňuje data graficky prezentovat ve špičkovém WIN provedení.
  • Účelné nasazení pokryje většinu požadavků uživatelů, kteří vyžadují Windows aplikace kvůli kvalitním grafickým rozborům a sestavám.

Obchodní informace

ODBC ovladače dodáváme v 16 a 32 bitovém provedení. K dispozici je vývojářská licence pro registrované FANDisty pro vlastní potřeby a pro vytvoření aplikace. Pro koncové uživatele pak je nutno zakoupit buď monouživatelskou licenci nebo multipack podle počtu PC, na kterých bude ODBC ovladač provozován.

Pozn: Vývojářská licence a uživatelská licence se neliší obsahem (k vývoji lze použít i uživatelskou licenci), ale pouze zvýhodněnou cenou pro vývojáře. Licenční politika zvýhodňuje multilicence, jelikož na každěm počítači, který bude využívat ODBC ovladač musí být tento ovladač nainstalován (instaluje se jako součást operačního systému).

ODBC driver si můžete stáhnout na stránce Ke stažení. Tato verze je omezená počtem řádků načtených na jeden dotaz. Aktivaci na plnou verzi lze provést zakoupením licenčního klíče.

Program si můžete on-line objednat zde.