KEO-X
Vstup pro uživatele :

KEO-X

Spisová služba

Evidenční část

Ostatní


Ukázka možností - namluvená prezentace

Evidence nemovitostí

Evidence nemovitostí zpřístupňuje data importovaná z katastru nemovitostí. Lze pracovat s výběrem katastrálních území a informacemi o parcelách, vlastnících, budovách, subjektech a jednotkách. Pomocí filtru lze vyhledat a zobrazit požadovanou informaci a to jak v rámci seznamu, tak v detailu. Zobrazené informace lze tisknout.

Základní funkce :

  • Určení katastrů pro vyhledávání informací
  • Nastavení filtru (základního nebo rozšířeného)
  • Zobrazení detailu
  • Připojení libovolného počtu dokumentů k informaci (parcela, budova, vlastník)
  • Připojení libovolné poznámky s možností kategorizace poznámek pomocí číselníku a připojení libovolného počtu dokumentů k poznámce
  • Import poznámek ze systému KEO (DOS)
  • Import dat ve formátu ISKN
  • Export dat ve struktuře XML
  • Tisky (seznamů a detailů)

Vazby na ostatní moduly :

  • Registr budov