Komplexní evidence školy
Hospitace
aSc Rozvrhy tisk článku

Relax - moduly/ Další software pro školy 28.3.2003

Komfortní program pro tvorbu (včetně generování), kontrolu, tisk rozvrhů a vedení agendy suplování. Získal Hlavní cenu mezinárodního veletrhu PEDAGOGIKA již v roce 1998 a ocenění odborné poroty v soutěži "O nejlepší exponát" na výstavě SCHOLA NOVA 2002. V CHIPu 10/2002 vyšla obsáhlá recenze možností programu. V současné době k jeho uživatelům patří významná gymnázia, SOU i základní školy v různých zemích (program existuje ve 22 jazykových mutacích).

Na stránce Ke stažení je k dispozici aktuální demoverze produktu.

Co program umožňuje ?

Jednoduché zadávání údajů

Program Rozvrhy umožňuje rychle a pohodlně zadat vyučovací předměty, třídy, učebny, učitele a úvazky. Umožňuje též pokrýt všechny druhy dělení tříd nebo hodiny ob týden. Je možné spojit více tříd do jedné hodiny nebo přiřadit hodině více učitelů.

Program umožňuje vícetýdenní cykly. Pro jednotlivé vyučovací předměty, třídy, učebny a učitele můžete vymezit čas, kdy by neměl a též kdy nemůže nebo nesmí vyučovat. Můžete tak určit, že matematika by neměla být pátá hodina a nesmí být šestá hodina, že externista učitel Novák nemůže vyučovat v úterý druhou a ve středu pátou hodinu a tělocvična musí být ve čtvrtek volná pro vedlejší školu.

Program aSc Rozvrhy má svoji výukovou část. Mgr. Školský vás naučí zadávání, generování a kontrolu rozvrhů.

Automatické generování

Na základě vašich požadavků program během několika minut vygeneruje kompletní rozvrh. V případe velmi složitých podmínek a těžkého rozvrhu však může řešení trvat déle. Program dbá na všechny psychohygienické a organizační podmínky:

  • minimalizace počtu oken učitele,
  • rovnoměrné rozložení hodin vyučovacího předmětu do týdne,
  • kontrola následnosti celých a dělených hodin,
  • umístění do určených učeben,
  • a mnoho dalších.

Kontrola rozvrhu

Program kontroluje zadání a pomůže vám odstranit chyby. U výsledného rozvrhu kontroluje splnění všech požadavků. Můžete bez obav měnit vygenerovaný rozvrh ručně, když při tom porušíte některou podmínku.

K dispozici máte statistiku o vašem rozvrhu, kde můžete najít aktuální informace např. o počtu oken učitelů.

Kompletní tisk rozvrhu

Vytvořený rozvrh můžete vytisknout. Program automaticky sestaví tabulky pro jednotlivé třídy, učebny nebo učitele. Sestaví Vám souhrnné tabulky pro celou školu podle tříd, učeben a podle učitelů. Z těchto lehce určíte volného učitele na suplování. Při všech sestavách si můžete zvolit, které třídy, učebny nebo učitele chcete tisknout. Sestavy lze komfortně uživatelsky upravovat.

Můžete též rozvrh přenést do MS Excel nebo do formátu HTML a publikovat rozvrh na Internetu, odkud si jej mohou uživatelé vytisknout jako běžnou tiskovou sestavu.

Intuitivní ovládání

Jednoduchým přesouváním hodin můžete rychle měnit části rozvrhu. Program přitom dbá, aby jste neumístili hodiny na nepovolené pozice a ukazuje vám, kdy mají učitelé ještě volné hodiny. V případě, že nejste spokojeni se změnami, můžete pomocí funkcí Undo a Redo až 100 operací vrátit.

Pomocí pravého tlačítka můžete rychle vyvolat potřebné funkce, anebo si nechat zobrazit hodiny, které je možné umístit na danou pozici.

aSc Suplování

Pomocí programu aSc Suplování budete připraveni na každodenní problémy spojené s určováním suplování. Kromě rozpisu suplování na každý den Vám program sestaví i měsíční(roční) vyhodnocení chybějících a suplováni podle typu suplování. Program počítá i nadčasové hodiny.

Možnost uživatelských úprav tiskových sestav. Export do HTML formátu.

Jak se můžete přesvědčit z přiloženého obrázku program má intuitivní rozhraní, které si osvojíte už při prvním použiti a které je i přes svoji jednoduchost velmi efektivní.

Cena a licenční podmínky

Základní školy : Cena pro neomezený počet PC v rámci jedné školy je 4400.- Kč včetně DPH.

Střední školy : Cena pro neomezený počet PC v rámci jedné školy je 6000.- Kč včetně DPH.

přidat komentář

Diskuse ke článku
  • Rozvrh, Danielová [3.7.2012]
  • setřídění učitelů dle abecedy pro tisk" nástěnka učitelů", Miloš Maxa [15.9.2004]
    • Re: setřídění učitelů dle abecedy pro tisk" nástěnka učitelů", Oldřich Gabriel [11.11.2004]