Komplexní evidence obce
Mzdy - školy - jak vyplňovat úvazky ke statistickému výkazu P1-04
Internetová aktualizace KEO-Mzdy verze 8.03e
Aktualizace KEO4 1.0.52
Jak na doplatek do minimální a zaručené mzdy od 1. 8. 2013
Internetová aktualizace KEO-Mzdy verze 8.03d
Internetová aktualizace KEO-Mzdy verze 8.03c
Aktualizace KEO4 1.0.47
KEO Mzdy - změny v minimální mzdě - aktualizace 8.03b
Aktualizace KEO4 1.0.46
Změny v minimální mzdě od 1.8.2013
Aktualizace KEO4 1.0.45
Aktualizace KEO4 1.0.44
Aktualizace KEO4 1.0.41
Internetová aktualizace KEO-Mzdy verze 8.03
Aktualizace KEO4 1.0.40
Máte v úmyslu přejít k jiné zdravotní pojišťovně? Máte možnost pouze do konce června 2013.
Aktualizace KEO4 1.0.38
KEO Mzdy 8.02h - Výpočet svátků u zaměstnanců, kteří jsou placeni hodinovou mzdou
KEO Mzdy 8.02g - úprava výpočtu řádné dovolené
Úprava čtvrtletního výkazu P1-04
Internetová aktualizace KEO-Mzdy verze 8.02f
Internetová aktualizace KEO-Mzdy verze 8.02e
Internetová aktualizace KEO-Mzdy verze 8.02d
Internetová aktualizace KEO-Mzdy verze 8.02c
Internetová aktualizace KEO-Mzdy verze 8.02a
Internetová aktualizace KEO-Mzdy verze 8.02b
Internetová aktualizace KEO-Mzdy verze 8.02 - postup instalace
Internetová aktualizace KEO-Mzdy verze 8.02
Změna minimální mzdy od 1. 1. 2013
KEO Mzdy a přechod na rok 2013
Nová zdravotní pojišťovna ČPZP (kód 205) tisk článku

KEO - aktuality/ Mzdy a personalistika 17.10.2009

Dnem 1.10.2009 vznikla sloučením Hutnické zaměstnanecké pojišťovny (kód 205) a České národní zdravotní pojišťovny (kód 222) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (kód 205). Doporučujeme uživatelům programu KEO mzdy, kteří mají zaměstnance pojištěné u HZP nebo ČNZP, provést před zpracováním mezd za měsíc říjen 2009 následující akce:

  1. Upravit číselník zdravotních pojišťoven:

    v nabídce "7.Číselníky a parametry" - "1.Číselníky" - "1.Mzdové číselníky" - "6.Ostatní"- "4.Číselník zdr.pojišťoven" doplníte pomocí klávesy F2 novou větu s kódem 205, názvem Česká průmyslová zdr. poj. (nebo jen ČPZP), zadáte bankovní spojení, které je uvedeno na: http://www.cpzp.cz/pdf/dopis_cpzp_zam.pdf, variabilní symbol (IČ, doplněné zprava 00), KS 0558. U uživatelů, kteří už větu s kódem 205 mají zavedenu, je třeba pouze upravit text a zkontrolovat bankovní spojení.

  2. Provést změnu v osobních kartách zaměstnanců, kteří jsou pojištěni u ČNZP (kód 222):

    v programu KEO mzdy si můžete vytisknout sestavu M550, kde najdete seznam zaměstnanců pojištěných u ČNZP (kód 222), u kterých je potřeba změnu provést.

    V nabídce "1.Personalistika" - "3.Změny v os.kartách - dle pracovníků" - "1.Osobní údaje" - "2.Ostatní údaje" klávesou "F8" provedete změnu zdrav.pojišťovny s platností ode dne 1.10.2009 a změníte kód zdravotní pojišťovny na kód 205.

    U zaměstnanců pojištěných u HZP (kód 205) není potřeba změnu v osobní kartě provádět.

Podle sdělení ČPZP není nutné zasílat hromadné oznámení zaměstnavatele o provedeném převodu pojištěnců. Toto oznámení se zasílá pouze v případě nových zaměstnanců, kteří přestupují k této pojišťovně z jiné pojišťovny než ČNZP (kód 222) ke dni 1.10.2009.

přidat komentář